Caridina cantonensis  - Blue Bolt

Caridina cantonensis - King Kong

Caridina cantonensis - King Kong extrem

Caridina cantonensis - Panda

Caridina cantonensis - Red Bolt

Caridina cantonensis - Red Pinto Multistipe

Caridina cantonensis-Red Ruby

Caridina cantonensis - Red Ruby extreme

Caridina cantonensis - Red Shadow Mosura

Caridina cantonensis - Red Wine

Caridina cf. cantonensis - Red Bee

Caridina cf. cantonensis - Yellow King Kong