Oryzias

Oryzias latipes "Yang-Guifei"

 

Oryzias latipes "green Lame"

Oryzias atipes "White Panda"

 

Oryzias latipes "orochi"

 

Oryzias woworea